Naziv natječaja:

Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenim područjima

Objavljen:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Link:

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su vjerske zajednice, vlasnici pokretnog i nepokretnog dobra sakralne i javne namjene koje služi za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici, a koje je oštećeno u potresu.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su: trošak izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, opremanje građevina, trošak PDV-a.

Iznos financiranja

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om.

Neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta.

Sažetak natječaja:

Područje Republike Hrvatske koje je 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodio razoran potres, a koji je svojim opsegom i intenzitetom ugrozio zdravlje i živote stanovnika potresom pogođenih područja, imovinu i okoliš te onemogućio redovito odvijanje svih životnih aktivnosti, oštetio je i građevine u kojima vjerske zajednice obavljaju aktivnosti za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici.

U cilju sprečavanja nastajanja daljnjih šteta na pokretnim i nepokretnim dobrima sakralne i javne namjene u vlasništvu vjerskih zajednica koja služe za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici, osiguranja nastavka nesmetanog i sigurnog održavanja i zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva za vjerskim i drugim aktivnostima koje provode vjerske zajednice te očuvanju vrijednosti kulturne baštine, provodi se Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenim područjima.

Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja.

Rok za predaju dokumentacije:

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava na temelju Poziva za iskaz interesa. Poziv je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10 i otvoren je do 21. lipnja 2021.

Kontakt odjel:

info@rk.smz.hr