Naziv natječaja:

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21)

Objavljen:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

  1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
  2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– nemaju poslovne račune u blokadi,

– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije1 (Prilog 1. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke i pravne osobe koje:

  • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Iznos donacija

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Sažetak natječaja:  

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (u daljnjem tekstu: Poziv).

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%.

Rok za predaju dokumentacije:

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva.

Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda (https://vozimoeko.fzoeu.hr/vozila.aspx)  i sadrži podatke o:

  • Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,
  • Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila.

Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv. Fond ne snosi odgovornost za eventualne pogreške pri unosu podataka ili učitavanju dokumentacije od strane prodajnih mjesta.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 10. lipnja 2021. godine u 8:00 sati.

Kontakt odjel:

info@rk-smz.hr