Naziv natječaja: Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. godini iz Fonda za udružene turističke zajednice

Objavljen: Hrvatska turistička zajednica

Prihvatljivi korisnici:

  • lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica;
  • lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica.

Prihvatljivi iznos financiranja: Ukupan iznos raspoloživih sredstva za 2023. godinu iznosi 2.858,047,00 eura. Minimalna vrijednost projekta je 4.000,00 eura. Iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih sredstava.

Sažetak natječaja:

Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023.

Sredstva su namijenjena za:

  • Projekte lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica;
  1. Za projekte istraživanja i strateškog planiranja;
  2. Za projekte razvoja turističkog proizvoda;
  3. Za projekte komunikacije i oglašavanja;
  4. Za projekte destinacijskog menadžmenta;
  5. Za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU.
  • Projekte lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica, sredstva mogu koristiti isključivo za financiranje projekata utvrđenih sporazumom o udruživanju.

Rok za predaju dokumentacije: 20. ožujka 2023. godine do 23,59 sati

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044 244 205

Link: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/sredstva-za-udruzene-turisticke-zajednice