Naziv natječaja:

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini

Objavljen:  04.01.2022.

Link:  https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Prihvatljivi korisnici:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi iznos:

Najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) bez PDV-a, s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine, prijavitelj je dužan osigurati iz ostalih izvora.

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani troškovi po ovom Natječaju  su vezani uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina.

Sažetak natječaja:

Cilj natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Rok za predaju dokumentacije:

03.02.2022. godine do 16:00 sati

Kontakt odjel:

EU odjel