Naziv natječaja: Sisački poduzetnik 2023.

Objavljen:  Grad Sisak

Prihvatljivi korisnici:  Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani člankom 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu
  • na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik/ca 2023.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku
  • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak ili postupak likvidacije
  • koji imaju minimalno troje (3) zaposlenih te da je od ukupnog broja zaposlenih minimalno pedeset (50) posto s prebivalištem u Sisku.

Prihvatljivi iznos financiranja:

Iznos kredita:

-najniži iznos kredita 10.617,00 eura

-najviši iznos za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih

objekata te ulaganje u opremu (novu i rabljenu) do 663.614,00 eura

-najviši iznos kredita za trajna obrtna sredstva do 132.722,00 eura

Prihvatljivi troškovi: 

Sredstva kredita za financiranje trajnih obrtnih sredstava se mogu koristiti za:

  • nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda
  • za troškove radne snage
  • za režijske troškove
  • ostale tekuće troškove tekućeg poslovanja.

Sažetak natječaja:

U suradnji s poslovnim bankama Grad Sisak subvencionira kamate poduzetničkih kredita, a namjena je financiranje kupnje ili izgradnje, odnosno proširenje gospodarskih  objekata, financiranje kupnje opreme i financiranje trajnih obrtnih sredstava. Prednost pri dodjeli potpore i ove godine imat će proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta i projekti od posebnog interesa za Grad Sisak.

Posebnu pogodnost imaju žene poduzetnice, kojima se subvencija kamate povećava za 0,5%, a svoj status dokazuju poslovnim udjelom od najmanje 50,1% kapitala u društvu.

Rok za predaju dokumentacije:  15.12.2023.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://sisak.hr/otvoren-natjecaj-za-subvencije-kamata-u-programu-sisacki-poduzetnik/?fbclid=IwAR2zBRxQdvRhskRVzM8yhJ0lkQFTzMk9VWlpnHOhp3QtTt2e1C8YdQFTtCg