OPG-u Filipan Gabrijela iz Prekope su u sklopu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” odobrena sredstva u iznosu 115.575,00 kn koje će uložiti u nabavu strojeva i opreme za poljoprivrednu proizvodnju.

Gabrijela Filipan se na svom OPG-u u Prekopi do 2016. bavila ovčarstvom.  Smanjena potreba uzgoja ovaca dovelo je do preokreta u daljnjem poslovanju te se nakon istraživanja tržišta gospođa Gabrijela odlučila za ekološku proizvodnju lješnjaka i oraha.

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 16.227.293,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.