OPG Jurić Martin nalazi se u Višnjici kraj Jasenovca. Prijavio se na natječaj u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i dobio potporu od 15.000 eura 😊

OPG Jurić bavi se ratarstvom, a dobivena sredstva uložiti će u kupnju mehanizacije i poljoprivrednog zemljišta čime će unaprijediti poslovanje te povećati proizvodnju.

Prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 19.561.998,28 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.