Danijel Grab je u sklopu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” dobio potporu u iznosu 112.000,00 kuna koje će uložiti u modernizaciju svog Obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva u mjestu Petrinjci.

Danijel se bavi voćarstvom i ratarstvom, uzgojem jabuka, oraha i kukuruza. Potporu u iznosu 112.000,00 kuna uložit će u proširenje odnosno poboljšanje proizvodnje. Korisnik planira kupiti potrebnu mehanizaciju i poljoprivredno zemljište gdje će posaditi nasad oraha te će s time i povećati svoju proizvodnju.

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 16.961.033,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.