Održan je treći koordinacijski sastanak projektnog tima projekta #OBEC na kojem se predstavilo trenutno izvješće o preprekama u međunarodnom priznavanju kvalifikacija i vještina. Također, razgovaralo se i o sljedećim koracima koji će se poduzeti kako bi se testirala rješenja spomenutih problema.

U ime RA SIMORA, na sastanku je sudjelovala voditeljica Odjela za EU projekte, i zamjenica direktora, Andreja Šeperac.

 

Podsjećamo, RA SIMORA partner je na Erasmus+ projektu „OBEC – One Block for Educational Credentials“ koji teži ka uspostavljanju ujednačenog sustava izdavanja i validacije diploma i certifikata, a čijom će će realizacijom unijeti promjene u obrazovni sustav.

 

Više informacija o #OBEC projektu pročitajte na: https://rk-smz.hr/obec/, kao i na: https://rk-smz.hr/upoznaj-projekt-obec/

 

#educationalcredentials #blockchaintechnology #Erasmusplus #KA2 #EUproject