Župan SMŽ Ivo Žinić i zamjenica direktora Razvojne agencije SI-MO-RA, Andreja Šeperac su u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. godine sudjelovali na sastanku župana i regionalnih kooordinatora s ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac.
Tema sastanka je bila Nacionalna razvojna strategija 2030. kao ključni strateški dokument, problematika oko sklapanja novih razvojnih sporazuma te osiguranih 406 milijuna kuna tehničke pomoći za regionalne koordinatore do kraja ovog programskog razdoblja. Također, ministrica Žalac izvijestila je o stanju korištenja europskih fondova i raspisanih natječaja u vrijednosti od 92% ukupne alokacije, od čega je 70% već ugovorenih sredstava, dok su isplate korisnicima porasle na 25%.