Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 8/2018.), te članaka 17, 23, 24. i 25. Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“, Upravno vijeće javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ je na svojoj 10. sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine u Sisku donijelo Odluku o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ (natječaj: KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2176-148-01-20-1 od 14. siječnja 2020. godine).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja