Kroz projekt Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ, SIMORA predstavlja mogućnosti financiranja kroz različite natječaje, mjere i potpore.

Stoga, predstavljamo vam natječaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR):

 

OBRTNA SREDSTVA – MJERA COVID-19 ZA PODUZETNIKE U DJELATNOSTIMA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

 

Mjera COVID-19 za male, srednje i velike poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Namjena kredita je financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (takozvani hladni pogon) te priprema proizvodnje, nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).

 

Kamatna stopa iznosi:

za MALE i SREDNJE poduzetnike:

0,51% u prvoj godini otplate

0,76% u drugoj i trećoj godini otplate

1,26% u četvrtoj i petoj godini otplate

 

za VELIKE poduzetnike:

0,76% u prvoj godini otplate

1,26% u drugoj i trećoj godini otplate

2,26% u četvrtoj i petoj godini otplate

 

Rok otplate iznosi do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

 

Za više informacija, javite se na simora@simora.hr ili na broj 044/ 522 205.