Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”.
Cilj Poziva je potaknuti poduzeća na investiranje u izgradnju postrojenja za kompostiranje i izgradnju bioplinskih postrojenja, a na taj način se ujedno jedinicama lokalne samouprave i ostalim proizvođačima biootpada otvara mogućnost okolišno prihvatljivijeg zbrinjavanja biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 250.000.000 HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu poziva je 1.000.000 kuna, a najviša dopuštena vrijednost je 50.000.000 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje  ili veliko poduzeće,  registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Više informacija možete pronaći OVDJE