Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu Podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena – provedba tipa operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša.

 

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, a prihvatljivi korisnici su:

–    poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,

–     javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, ili

–    udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 kn, a intenzitet javne potpore iznosi 100%.

Najniža visina javne potpore po projektu je 400,00 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9.11.2020. do 11.1.2021.

 

Detalje pogledajte na:

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-tip-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/