Naziv natječaja: Natječaj za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Objavljen: 04. ožujak 2022.

Link: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-sektor-mlijecnog-govedarstva/

Prihvatljivi korisnici:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

  1. b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

Prihvatljivi iznos:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  1. a) do 1.000.000 EUR
  2. b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Prihvatljivi troškovi:
Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (građenje/rekonstrukcija prostora, opremanje prostora, oprema za mužnju), poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti (građenje/rekonstrukcija prostora, opremanje prostora), kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, opći troškovi, nematerijalni troškovi.

Sažetak natječaja:

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva. U trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr

Foto: ilustracija/Ž. Gašparović