Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u RH u 2021. je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

  • stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  • održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  • natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
  • manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
  • tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prihvatljivi prijavitelji: sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Vrijednost Javnog poziva: 300.000,00 kn (ukupna vrijednost Javnog poziva podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama)

Prijave na Javni poziv podnose se do 29.3.2021.

Sve informacije dostupne su na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-sufinanciranje-posebnih-programa-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-2021-godini/4204