Komisija za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Suradnik za projekte EU, 1 izvršitelj, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, poziva kandidate na testiranje.

Testiranje će se održati u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, na adresi Zagrebačka 44, 44000 Sisak,

dana 07. ožujka 2023. godine (utorak),
s početkom u 09.00 sati.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Na testiranje ne pristupaju kandidati koji su na svoju e-mail adresu dobili obavijesti o neispunjavanju formalnih uvjeta i/ili nepravovremenim prijavama.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Komisija za provedbu natječaja za zasnivanje radnog odnosa