Na temelju objavljeni javnih poziva za zasnivanje radnog odnosa korištenjem Potpora za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji, pozivaju se kandidati na intervju kako slijedi:

  1. radno mjesto Suradnik za projekte EU, 1 izvršitelj – dana 17. kolovoza 2023. godine (četvrtak), s početkom u 13.00 sati, na adresi Trg Luke Ilića Oriovčanina 8, Novska
  2. radno mjesto Referent u odjelu za projekte EU, 1 izvršitelj – dana 17. kolovoza 2023. godine (četvrtak), s početkom u 09.00 sati, na adresi Zagrebačka 44, Sisak
  3. radno mjesto Čistačica, 1 izvršitelj – dana 17. kolovoza 2023. godine (četvrtak), s početkom u 13.30 sati, na adresi Trg Luke Ilića Oriovčanina 8, Novska.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Na testiranje ne pristupaju kandidati koji su na svoju e-mail adresu dobili obavijesti o neispunjavanju formalnih uvjeta i/ili nepravovremenim prijavama.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.