Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 110-01/22-01/01, URBROJ: 2176-148-01-22-1, od 17. veljače 2022. godine) za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje, 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca objavljenom na internetskoj stranici www.rk-smz.hr dana 17. veljače 2022. godine, izabran 1 izvršitelj S.H.