POZIV NA RAZGOVOR
kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja
javne ustanove Regionalni koordinator
Sisačko-moslavačke županije

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije poziva kandidate na razgovor.

Razgovor će se održati u prostorijama javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije na adresi Zagrebačka 44, 44000 Sisak, dana 12. travnja 2022. godine (utorak) s početkom u 9.00 sati.

Za kandidata koji se ne odazive Pozivu na razgovor smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Riječi i pojmovi korišteni u Pozivu na razgovor, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije