Poštovani,

obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 110-01/22-01/08, URBROJ: 2176-148-01-22-1, od 23. prosinca 2022. godine) za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Stručni suradnik za provedbu programa i projekata, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme objavljenom na internetskoj stranici www.rk-smz.hr dana 23. prosinca 2022. godine, izabran 1 izvršitelj L. V.