Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna RH u 2021. godini.

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području RH čija će izgradnja, odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2021. su:

  • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelom reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti;
  • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika ili slično koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor,
  • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom;
  • spomen-područje.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu RH za 2021. godinu.

Spomen-obilježja ne smiju sadržavati značenje ili neko drugo obilježje u suprotnosti s ustavnim načelima i demokratskim opredjeljenjima RH.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne/regionalne samouprave koje ispunjavaju upute navedene u Javnom pozivu:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//Javni%20poziv%20za%20sufinanciranje%20izgradnje,%20postavljanja%20ili%20ure%C4%91enja%20spomen-obilje%C5%BEja%20%C5%BErtvama%20stradalim%20u%20Domovinskom%20ratu,%20sredstvima%20Dr%C5%BEavnog%20prora%C4%8Duna%20Republike%20Hrvatske%20u%202021.%20godini.pdf

Javni poziv otvoren je od 15.2.2021. do 16.4.2021.

Sve informacije dostupne su na: https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-postavljanja-ili-uredjenja-spomen-obiljezja-zrtvama-stradalim-u-domovinskom-ratu-sredstvima-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-u-2021-godini-3829/3829