Naziv natječaja: Natječaj za tip operacije 16.1.2 “Operativne skupine”

Objavljen: 21. svibnja 2021. godine

Link: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-16-1-2-operativne-skupine-2/

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Prihvatljivi iznos:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 30.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.

Prihvatljivi troškovi:
a) Tekući troškovi provedbe projekta su troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta

  1. b) Izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju poslovnog plana projekta i mogu se izravno povezati s provedbom aktivnosti na projektu i kao takvi evidentirani su u poslovnim knjigama te isti ne smiju uključivati neizravne troškove
  2. c) Neizravni troškovi
  3. d) Troškovi putovanja
  4. e) Dnevnice

Sažetak natječaja:
Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 10. lipnja 2020. godine.

Rok za predaju dokumentacije: 14.06.2021.-31.08.2021.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr