Naziv natječaja: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Opći cilj: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Specifični ciljevi:

 1. razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
 2. poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom;
 3. promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

Ciljne skupine:

 • nezaposlene osobe s invaliditetom;
 • stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih;
 • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Prihvatljivi partneri:

 • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu;
 • udruge koje se bave osobama s invaliditetom;
 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih;
 • poslodavci/gospodarski subjekti;
 • regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
 • ustanove koje se bave osobama s invaliditetom.

Ukupan iznos Poziva: 27.655.000,00 kn

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore po projektu: 2.500.000,00 kn

Trajanje projekata: od 12 do 20 mjeseci

Poziv je otvoren do 18.5.2021.

Sve informacije dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva-ii/