Naziv natječaja: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Objavljen:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljivi iznos financiranja:  najniži iznos 100.000,00 eura

najviši iznos 2.000.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi: 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Sažetak natječaja

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

a)   povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
b)   smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Rok za predaju dokumentacije:   19.6.2023. do 9 sati.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390