Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Predmet ovog Poziva je sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem mjera integriranog i inteligentnog prometa.

Cilj Javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja okoliša.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40 % Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 500.000,00 kn po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kn.

 

Više informacije potražite na:

http://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_integrirani_promet_2020_v1.pdf