Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra “Crna Roda” Osekovo

Nositelj projekta: Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

Partneri na projektu: Sisačko-moslavačka županija, Grad Popovača

Predmet projekta: Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju posjetiteljskog centra Crna roda i povećanje obrazovnog kapaciteta ciljanih skupina – zaposlenika Parka, lokalnog stanovništva, ostalih relevantnih dionika na području Parka. Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo s info centrom, prezentacijskom dvoranom, edukativnim parkom, parkiralištem, sanitarnim čvorom i brojnim novim turističkim, edukativnim, interaktivnim sadržajima uključujući vidikovce koji će biti smješteni na 8 lokacija u cijelom Parku.

Cilj projekta: Projektom će biti izgrađeni sljedeći infrastrukturni objekti: info centar, prezentacijska dvorana, sanitarni čvor, parkiralište, edukativni park (poučna staza) i dodatni sadržaji, sve ukupno 50 novih sadržaja koji će se nadograditi na postojećih 47 sadržaja. Također, biti će kreirani novi turistički paketi.

Ukupna vrijednost projekta: 20.315.914,88 HRK

 1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 15.759.437,22 HRK
 2. Bespovratna sredstva EU: 12.826.999,00 HRK

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 11. srpanj 2014.- 11. srpanj 2020.

Ciljane skupine:

 • turisti
 • lokalno stanovništvo
 • poduzetnici

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Centra i vidikovaca.
 • Izrada ostale dokumentacije
 • Gradnja i opremanje Centra za posjetitelje “Crna roda” Osekovo
 • Gradnja i opremanje vidikovaca na području Parka prirode Lonjsko polje
 • Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje
 • Promidžba i vidljivost

Kontakt osoba: