Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te ispunjava uvjete propisane natječajem: 002_230201_hp_upute.pdf (gov.hr)

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnera/partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:

̵ udruge iz sustava sporta;

̵ ustanove iz sustava sporta;

̵ odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Prihvatljivi iznos financiranja:

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00  eura, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa. Ukoliko udruga zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se odobrava ovim natječajem prijava će se odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti: provedba sportskog programa obuke neplivača

Sažetak natječaja:

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Rok za predaju dokumentacije: 2.3.2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)