Objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.3.1. Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ((obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) ), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), zadruga sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.

Više informacija možete pronaći na poveznici OVDJE