Ministarstvo zdravstva objavilo je natječaj za prijavu projekata zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2020. godinu.

Prijavitelji mogu biti isključivo zdravstvene organizacije koje su registrirane i djeluju na području liječenja i/ili prevencije ovisnosti.

Zdravstvena organizacija na ovaj Natječaj može prijaviti isključivo 1 projekt, a partnerstvo s udrugom koja djeluje u području ovisnosti je obvezno.

Zdravstvene organizacije koje se prijave na ovaj Natječaj moraju zadovoljiti sljedeće opće uvjete:
– projekt koji zdravstvena organizacija prijavljuje na ovaj Natječaj sukladan je ciljevima i djelatnostima za područje ovisnosti koje je zdravstvena organizacija utvrdila u svom Statutu;
– zdravstvena organizacija je uredno i u redovnom roku ispunila sve ugovorene obveze za prethodno odobrena sredstva Ministarstva zdravstva (redovito izvještavanje, namjensko korištenje sredstava).

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 7.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava: 17. veljače 2020. godine.

Upute za prijavitelja i ostale informacije možete pronaći OVDJE