Naziv natječaja: Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Objavljen: 11.02.2022.

Link: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-2/

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su aktivni poljoprivrednici u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete

– nacionalnom sustavu kvalitete ili

– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) (odnosno da nisu podnijeli jedinstveni zahtjev za potporu za mjeru 11), osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa i tipa operacije 3.1.1.

Prihvatljivi iznos:Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po
korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po
korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljivi troškovi: Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete, troškovi stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela

Sažetak natječaja:

Svrha Natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 1. ožujka 2022. godine do 12:00 sati 30. rujna 2022. godine.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr