Lokalna akcijska grupa Zrinska gora-Turopolje objavila je:

Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

 

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zrinska gora-Turopolje.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

 

Tko može sudjelovati?

a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika;

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

 

Ukupan iznos: 832.863,00 kn.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Kraj prijave: 2.11.2020.

 

Sve informacije dostupne su na:

https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/wp-content/uploads/2020/09/LAG_natje%C4%8Daj_TO_1.1.1.-2.pdf