Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Nadležno tijelo u provedbi Nacionalnog programa oporavka i otpornosti najavljuje objavu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo koncem 2023. godine.

Nacrt poziva dostupan je na poveznici u nastavku https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/UzP_tranzicija%20na%20energetski%20i%20resursno_0311_za%20JR.pdf