Naziv natječaja:  Interreg Central Europe: first call for proposals

Objavljen: 15.11.2021.

Link: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Prihvatljivi korisnici: javne i privatne organizacije

Sažetak natječaja: 1. poziv unutar programa Central Europe se otvara 15. listopada, kada će biti objavljena i dokumentacija o natječaju. Poziv će imati 4 prioritetna područja:

  1. Suradnja za pametniju Središnju Europu – projekti koji se odnose na jačanje inovacija te poticanje korištenja naprednih tehnologija. Također, sufinanciraju se kapaciteti za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Ovo prioritetno područje imat će proračun u iznosu 22 milijuna eura.
  2. Suradnja za zeleniju Središnju Europu – projekti koji adresiraju okolišne izazove i energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije. Također, unutar ovog prioriteta poticat će se i projekti koji potiču urbanu mobilnost. Ovo prioritetno područje imat će proračun u iznosu 36 milijuna eura.
  3. Suradnja za povezaniju Središnju Europu – odnosi se na projekte koji poboljšavaju transportne veze s ruralnim i perifernim regijama Srednje Europe te koji potiču održiv, inteligentan i intermodalan transport, uključujući poveznice na TEN-T koridore. Ovo prioritetno područje imat će proračun u iznosu 7 milijuna eura.
  4. Poboljšanje upravljanja za suradnju u Središnjoj Europi – ovaj prioritet potiče projekte koji će poboljšati kapacitete javne uprave na svim teritorijalnim razinama, s ciljem donošenja i implementacije integriranih teritorijalnih razvojnih strategija kroz suradnju. Ovo prioritetno područje imat će proračun u iznosu 7 milijuna eura.

Stopa sufinanciranja: 80%

Rok za predaju dokumentacije: 23. veljače 2023.

Platforma za traženje projektnih partnera: https://community.interreg-central.eu/

Kontakt odjel: Odjel za EU projekte

euodjel@simora.hr