Cilj Poziva je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog komunalnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada. Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada smanjila bi se količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem čime će se postići ciljevi gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH.

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Rok dostave projektnog prijedloga je 26. prosinca 2018.

Više informacija OVDJE.