Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini za koji je osigurano do 25 milijuna kuna namijenjenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javni poziv otvoren je do 1. svibnja 2020.godine.

 • Predmet sufinanciranja su:
  – Plaže
  – Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  – Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
 • Mogu se javiti: gradovi, općine i županije

  Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn ovisno o prijavitelju.

  Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske:

  1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90% III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%
  2. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90% V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%

  Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 1. svibnja 2020. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

  Za više informacija slobodno nas kontaktirajte: Dijana Lipovac i Antonio Čerkez (dlipovac@rk-smz.hr; acerkez@rk-smz.hr; ) 044/544-205