Ministarstvo turizma i sporta najavljuje raspisivanje Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024.

Natječaj je namijenjen udrugama za sufinanciranje projekata u turizmu u dva programska područja: projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu i projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu. Projekte mogu prijaviti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu i udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Opći cilj natječaja: osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma

Posebni ciljevi natječaja:

 • razvijanje svijesti ciljanih skupina o mogućnostima razvoja karijere u turizmu
 • razvijanje svijesti ciljanih skupina o pristupačnom turizmu

Natječaj je podijeljen u dva programska područja:

 1. PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu
 2. PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu

Prijavu na Natječaj mogu podnijeti:

PP1:

 • strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

PP2:

 • udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom
 • strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Namjena sufinanciranja projekata:

 1. PP1 – sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja
 2. PP2 – sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma

Ciljane skupine:

 1. PP1:
  • mladi (učenici završnih razreda osnovne škole, srednjoškolski učenici, studenti)
  • nezaposleni
  • osobe s invaliditetom
  • poslodavci u turizmu
  • zaposleni u turizmu
 1. PP2:
  • osobe s invaliditetom
  • poslodavci u turizmu
  • zaposleni u turizmu
  • turističke zajednice

Iznos zatraženih sredstava po projektu koji se može prijaviti i ugovoriti:

 • najmanje 5.000,00 €
 • najviše 27.000,00 €

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% ukupne vrijednosti projekta. Udruga (prijavitelj) je dužna ostatak sredstava osigurati iz vlastitih i/ili drugih izvora. Pritom je izvor i iznos sufinanciranja dužan prikazati u obrascu prijave i u Obrascu proračuna prijavljenog projekta.

Prednost u sufinanciranju projekata mogu ostvariti udruge koje:

 • za pripremu i provedbu projekta zapošljavaju najmanje jednu mladu nezaposlenu osobu odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području (do 30 godina) te jasno definiraju plan rada novozaposlene osobe tijekom provedbe projekta,
 • za pripremu i provedbu projekta zapošljavaju najmanje jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području te jasno definiraju plan rada novozaposlene osobe s invaliditetom tijekom provedbe projekta,
 • imaju jednog ili više partnera u provedbi projekta,
 • imaju pridružene partnere na projektu,
 • osiguraju više vlastitih i/ili drugih izvora sredstava za provedbu projektnih aktivnosti.

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno. Partneri na projektu mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve natječaja.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. PP1:
  • seminari, radionice, kongresi, konferencije, sajmovi poslova, dani otvorenih vrata i drugi oblici promotivnih aktivnosti motiviranja za obrazovanje i /ili razvoj karijere u turizmu
  • organizacija natjecanja
  • radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja aktivnosti koje doprinose intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola/fakulteta, učenika/studenata i poslodavaca
 1. PP2:
 • programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, prvenstveno onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom (seminari, radionice i drugi oblici stjecanja novih kompetencija, znanja i vještina na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom)
 • programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu
 • radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja

Prihvatljive aktivnosti za oba programska područja (PP1 i PP2) su aktivnosti koje doprinose zelenoj (eko certifikati, prilagodba klimatskim promjenama i dr.) i/ili digitalnoj tranziciji (prilagodba i nadogradnja digitalnih alata, inovativna digitalna rješenja i dr. oblici) koje doprinose specifičnom cilju programskog područja.

Rok: 15.7.2024.

Poveznica: https://mints.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115