Obustavlja se Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini

Poziv se obustavlja u dijelu natječaja koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti zbog zaprimanja prijava kojima se doseže osiguran iznos od 1.000.000,00 kuna.
Poziv se obustavlja u vremenu od 12. prosinca 2019. u 16:30 sati do 12. siječnja 2020. do kraja dana.

U ostalom dijelu Poziv ostaje otvoren.