Naziv natječaja: Natječaj za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Objavljen: 20. kolovoza 2021.

Link: https://ruralnirazvoj.hr/novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-16-4-1-kratki-lanci-opskrbe-i-lokalna-trzista/

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su operativne skupine.

Prihvatljivi iznos: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR, a najviša iznosi 100.000 EUR, intenzitet potpore je 100%.

Prihvatljivi troškovi:
Tekući troškovi (troškovi plaća), izravni troškovi provedbe projekta, neizravni troškovi, troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama, promotivne aktivnosti.

Sažetak natječaja:
Svrha Natječaja je dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta. Partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. rujna 2021. godine od 12:00 sati do 29. listopada 2021. godine do 12:00 sati

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr