Grad Petrinja raspisao je Javni poziv za sanaciju i obnovu krovišta građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A, B i C zone. Grad će sufinancirati troškove izvođenja radova i sanacije te obnove s maksimalnim iznosom od 300 tisuća kuna, ili do raspoloživih sredstava.
Tekst javnog poziva možete pročitati OVDJE.
Grad Petrinja je raspisao i Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A, B i C zone. Financirat će se troškovi izvođenja radova sanacije i obnove fasada, odnosno uličnog pročelja do 100 kvadratnih metara s maksimalnim iznosom od 40 tisuća kuna, zatim fasada odnosno ulično pročelje do 150 kvadratnih metara sa maksimalnim iznosom od 150 tisuća kuna te fasade odnosno ulična pročelja više od 150 kvadratnih metara s maksimalnim iznosom od 250 tisuća kuna.
Tekst javnog poziva možete pročitati OVDJE