Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja.

Cilj javnog poziva:

  • poticanje regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u smislu dodane vrijednosti te očuvanje kulturne, sportske, turističke i druge ponude Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva

  • udruge, savez udruga i združeni savez udruga
  • zadruge
  • zaklade
  • jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24)administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 200.000,00 EUR

Minimalan iznos tražene financijske podrške:        2.000,00 EUR
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     10.000,00 EUR

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo putem obrasca

Rok za podnošenje zahtjeva je završno s datumom 27.03.2024. Više informacija o programu i natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901 

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115