Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u postojeće obiteljske kuće.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kn po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jednog ili više sustava.

Fond će dodjeljivati sredstva do kraja 2020. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što prije nastupi. Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 30 milijuna kn.

 

Sve dodatne informacije dostupne su u tekstu natječaja:

https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_oie_u_obiteljskim_kucama_2020_v1.pdf