Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna. Dio je to niza aktivnosti kojima se želi potaknuti transformacija prometnog sustava u čišći i energetski učinkovitiji, a sve s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša ispušnim plinovima i bukom. TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

  • JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike
  • trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnike i slobodna zanimanja
  • neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga).

Dodatne informacije o predmetnom javnom pozivu moguće je dobiti pozivom na broj 01/6448-444 ili na poveznici OVDJE