Poziv za financijsku podršku velikim projektima je osmišljen kako bi pružio financijsku podršku i podršku izgradnji kapaciteta hrvatskim OCD-ima koje djeluju u jednom (ili više) prioritetnih područja Programa

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta,
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina,
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
  • Okoliš i klimatske promjene.

Više informacija OVDJE