Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave.

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII.. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Prijavitelji se obvezuju organizirati edukativne, kulturne i/ili sportske aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole koje će za djecu kao krajnje korisnike biti besplatne.

Prijave će se prihvaćati do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, a najkasnije do 15. lipnja 2024. godine.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći na https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-uredjenju-i-opremanju-djecjih-igralista-na-javnim-povrsinama-jedinica-lokalne-samouprave/6996

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115