Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. šk. god.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Udruge se mogu prijaviti zbog osiguravanja neposrednog rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Trajanje predloženih projekata ograničeno je na razdoblje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

Svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro ima pravo prijaviti se u Republici Hrvatskoj na ovaj Javni poziv i može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Udruga može imati prijavljeno partnerstvo s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) koje zajedno prijavom jednog projekta osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Udruga mora imati planirane i druge izvore financiranja kojima, barem djelomično, osigurava održivost projekta.

 

Prioritet ovoga Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:

  • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2021./2022., a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023. i
  • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo,

na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, na temelju Javnoga poziva, dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekta do 26.020.000,00 kn udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu u Republici Hrvatskoj, ovisno o priljevu sredstava od igara na sreću.

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

 

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr