Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Cilj Poziva je odabir velikih međunarodnih sportskih natjecanja na temelju vrednovanja zaprimljenih Zahtjeva, koja će postati sastavni dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2024. godini te poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Najmanji iznos sufinanciranja po međunarodnom sportskom natjecanju koji prijavitelj može zatražiti je 100.000,00 EUR, a najveći 600.000,00 EUR, s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60 % ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su osnovane sukladno Zakonu o udrugama i odredbi Zakona o sportu te ispunjavaju sve uvjete navedene u Uputama za prijavitelje. Prihvatljivi partneri mogu biti udruge, ustanove ili trgovačka društva koja ispunjavaju sve uvjete navedene u Uputama za prijavitelje.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, službenih osoba koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (kao što su suci, delegati, volonteri i sl.…) te službenih predstavnika međunarodnih sportskih federacija za vrijeme održavanja Projekta na području Republike Hrvatske;
 • dozvole/prava organiziranja Projekta (kotizacije prema međunarodnih sportskim udruženjima);
 • trošak opremanja koji se odnose na nabavu (i najam) sportske opreme, sportskih rekvizita i ostale opreme neophodne za provedbu Projekta;
 • sanacije i/ili adaptacije javno dostupne sportske infrastrukture nužne za provedbu i održavanje Projekta;
 • najma prostora za provođenje pripreme i natjecanja sportaša;
 • medicinske službe/zdravstvene zaštite sportaša;
 • anti-doping kontrole;
 • osiguranja sportaša;
 • izrade diploma, plaketa, pehara, medalja i sl.;
 • osiguranja Projekta i sportske građevine za vrijeme održavanja natjecanja (vatrogasci, hitna medicinska služba, policija, zaštitari i sl.);
 • organizacije (ureda za organizaciju, izrade i distribucije ulaznica, ceremonijala otvaranja i zatvaranja te prostora za medije);
 • službenih odora (za osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi);
 • promidžbe i oglašavanja s ciljem vidljivosti Projekta u maksimalnom iznosu do 10% ukupnog iznosa sufinanciranja;
 • edukativnih aktivnosti koje se održavaju u sklopu Projekta.

Rok: 22.12.2023.

Poveznica: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115