Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020.

Udrugom koja promiče poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i prehrane, kao i života na selu, te radi sudjelovanja u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu.

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga RH.

Financijska potpora iznosi najmanje 5.000,00 kn, a najviše 50.000,00 kn.

Zahtjevi se podnose zaključno s 21.9.2020.

 

Sve dodatne informacije dostupne su na:

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20poziv_udruga_promicanje_poljoprivrede_ruralnog_prostora_2020/JAVNI_POZIV.pdf