Prihvatljivi korisnici:

  • Braniteljske zadruge, mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici

Prihvatljivi iznos: 

  • Do 120.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

  • stvarni troškovi potrebni za proširenje postojeće djelatnosti odnosno razvoj novog projekta.

Sažetak natječaja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja dodjeljuje potpore za proširenje postojećih djelatnosti na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost.

Rok za predaju dokumentacije:

od 9.svibnja do 7. lipnja 2022. godine

Više informacija na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr