Naziv natječaja: JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA RADU BRANITELJSKIH ZADRUGA

Objavljen: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), a u cilju resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge.

Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj na Natječaj mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama te ispunjava uvjete navedene u Uputama za prijavitelje (2_220322_manif_upute_s.pdf (gov.hr)).

Napomena: ukupni proračun za organiziranje manifestacije iznosi minimalno 300.000,00 eura. Ukupni proračun za organizaciju manifestacije odnosi se ISKLJUČIVO i SAMO na financijske prihode, a ne i na dobra poput donacija u vidu zakupa prostora, donacija plakata, itd.

Prihvatljivi iznos financiranja:

(1) Novčana potpora iznosi do 19.908,42 eura (150.000,00 kuna), pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Pozivu.

(2) Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 21.899,26 eura (165.000,00 kuna)

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivim troškovima korištenja potpore radu braniteljskih zadruga smatraju se troškovi nastali nakon dana objave Javnog poziva (nakon 28. ožujka 2023. godine), a to su:

 1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 2. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti koji su vezani uz preradu proizvoda dobivenih primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (odnosi se na zadruge koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom),
 3. troškovi vezani uz razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, 4. troškovi nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
 4. troškovi nabavke radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 4.000,00 eura (30.138,00 kn),
 5. unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 1.350,00 eura (10.171,58 kn), a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.),
 6. opremanje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 3.000,00 eura (22.603,50 kn), a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
 7. troškovi nabavke informatičke opreme u najvišem iznosu 1.350,00 eura (10.171,58 kuna),
 8. troškovi nabavke računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 9. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
 10. troškovi promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 2.000,00 eura (15.069,00 kn)),
 11. troškovi edukacije za upravitelja i članove zadruge (troškovi edukacije mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 1.000,00 eura (7.534,50 kn)),
 12. zakup/najam poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora u najvišem iznosu do 1.350,00 eura (10.171,58 kn), 14. ostali troškovi sukladno djelatnosti iz poslovnog plana

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore radu braniteljskih zadruga, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru te Uredbi Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:

 1. kupnja poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
 2. kupnja poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
 3. kupnja radnih strojeva (npr. traktor, kombajn) u najvišem iznosu do 10.617,83 eura (80.000,00 kn)
 4. kupnja pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 5. nabavka domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu do 10.000,00 eura (75.345,00 kuna),
 6. nabavka poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.),
 7. najam/zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje u najvišem iznosu do 1.350,00 eura (10.171,58 kn),
 8. stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu do 6.650,00 eura (50.104,43 kuna),
 9. ostali troškovi sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Rok za predaju dokumentacije: do 26. travnja 2023. godine

Link: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Kontakt: simora@simora.hr